Veterinarska bolnica

prva je i do danas jedina takva praksa u hrvatskoj. Radi na principu potpune obrade pacijenata na jednom mjestu bez potrebe slanja bilo pacijenta bilo njegovih uzoraka na daljne pretrage u druge institucije. Mogućnost obrade pacijenata dijeli se na ambulantnu obradu, a po potrebi dnevno bolničko liječenje i na hospitalizaciju pacijenata. Za ambulantni prijem narudžbe pacijenata dijele se u prijepodnevnu smjenu ili posljepodnevnu, dok predbilježbe za dnevno bolničko liječenje ili hospitalizaciju pacijenata potrebno je napraviti dan ranije odnosno ukoliko se radi o hitnom slučaju zaprimaju se odmah po dolasku od 0-24.

Veterinarske ambulante u sklopu veterinarske bolnice

Veterinarska bolnica, kroz svoje veterinarske ambulante, obavlja kompletnu preventivnu zaštitu pacijenata, te internističku, kiruršku, dermatološku, porodiljnu, fizikalnu, i stomatološku obradu pacijenata-svih vrsta kućnih ljubimaca. Sve laboratorijske pretrage obavlja dvokratno, odnosno u hitnih slučajeva pretrage se obavljaju odmah po prijemu pacijenta.

Veterinarska bolnica u svom sastavu od 3 doktora veterinarske medicine i 2 veterinarska tehničara ima i stalnog sudskog vještaka za područje: veterine, zooetike i ribarstva.

Za pacijente koji prvi put dolaze uputno je donjeti prijašnje nalaze, knjižicu cjepljenja i oib vlasnika.