AST,ALT, Urea, Crea, LDH, CK, Hb, GGT, TG, LDH; GLU, CHOL, UA, ALP, GLDH, amilaza, lipaza, ukupni bilirubin, direktni bilirubin, indirektni bilirubin, albumin, kolesterol, trigliceridi, ukupne bjelančevine, omjer albumina i globulina, glukoza, fruktozamin, TLI, CH, ceruloplazmin, cistatin C, fruktozamin, žučne kiseline (natašte, stimulacijski test), haptoglobin, mokraćna kiselina, troponin I, troponin T