Endokrinologija zauzima posebno mjesto u veterinarskoj medicini. Problemi koji se vežu uz endokrinologiju su sljedeći:

– problemi sa dlakom – simptomi vezani uz endokrinologiju i problema sa dlakom mogu biti: opadanje dlake, promjena boja dlake

– problemi sa kožom – promjena boje kože, promjena u debljini kože, perutanje, svrbež,

– problemi sa debljinom – pretilost ili kaheksija ( pretjerana mršavost )

– promjena ponašanja – pretjerana uzbuđenost, uznemirenost, apatija ( pretjerana smirenost ) psa, mačke