Hematologija je grana veterinarske medicine koja se bavi proučavanjem krvi. Nama u Veterinarskoj bolnici ona služi kao rutinska metoda koja nam uveliko pomaže prilikom dijagnostike raznih oboljenja pasa, mačaka, glodavaca i ptica. Hematološkom ( krvnom ) pretragom  ustanovljavaju se promjene koje se zbivaju u staničnom dijelu krvi. Te promjene nastupaju prve a potom sa razvojem bolesti javljaju se i promjene koje su vidljive u obliku oštećenja pojedinih organa ili organskih sustava. U tom slučaju pristupamo biokemijskim i ostalim pretragama krvi kako bi dobili još bolji uvid u nastala oštećenja organizma. Ovakvom detaljnom analizom ne samo da dolazimo do dijagnoze već lakše možemo procijenti tijek bolesti odnosno oporavak svakog kućnog ljubimca. Od pretraga u veterinarskoj bolnici mogu se napraviti slijedeće analize:

1) Hematologija

KRVNA SLIKA: LEUKOCITI, ERITROCITI, HEMOGLOBIN, HEMATOKRIT, PARAMETRI ERITROCITA MCV, MCH I MCHC,TROMBOCITI,DKS (DIFERENCIJALNA KRVNA SLIKA)- SEGMENTIRANI, ŠTAPIĆASTI, EOZINOFILNI I BAZOFILNI GRANULOCITI, LIMFOCITI, MONOCITI, PATOLOŠKE STANICE

2) Biokemijska analiza krvi

AST,ALT, UREA, CREA, LDH, CK, HB, GGT, TG, LDH; GLU, CHOL, UA, ALP, GLDH, AMILAZA, LIPAZA, UKUPNI BILIRUBIN, DIREKTNI BILIRUBIN, INDIREKTNI BILIRUBIN, ALBUMIN, KOLESTEROL, TRIGLICERIDI, UKUPNE BJELANČEVINE, OMJER ALBUMINA I GLOBULINA, GLUKOZA, FRUKTOZAMIN, TLI, CH, CERULOPLAZMIN, CISTATIN C, FRUKTOZAMIN, ŽUČNE KISELINE (NATAŠTE, STIMULACIJSKI TEST), HAPTOGLOBIN, MOKRAĆNA KISELINA, TROPONIN I, TROPONIN T

3) Ostalo:

RETIKULOCITI, KRVNE GRUPE U PASA I MAČAKA, PARAZITI U KRVI, PTV, QUICKOV TEST, TV, FIBRINOGEN, VON-WILLEBRANDOV FAKTOR, FAKTOR VIII