Operacije na koži

obuhvaćaju sve kirurške zahvate na koži i potkožju. Najučestali zahvati na koži u veterinarskoj medicini obuhvaćaju rane i tumore kože dok u najzahtjevnije zahvate pripada nadomještanje velikih kožnih defekta odnosno rekonstruktivna ( plastična ) kirurgija.

 

Rane u psa i mačke

 

Brojni su uzroci nastanka rana na koži pa se one s obzirom na uzrok nastanka i klasificiraju:

 

Razderotine

su rane nastale fizičkom povredom prilikom čega je prekinut kontinuitet kože. Takve rane mogu biti ili svježe ili stare ili inficirane o čemu ovisi i njihova daljnja obrada. U koliko kao vlasnici primijetite povredu kože koja je svježa  a nije velikog opsega sigurno nećete pogriješiti ako okolinu očistite, uklonite dlaku i ranu poprskate blagim dezinficiensom npr. octenisept. Veliki oprez trebate obratiti ukoliko se radi o ljetnim vrućinama kada muhe mogu “napljuvati” i najmanju ranu . Takve rane postaju izrazito komplicirane za sanaciju, a ovisno o komplikaciji može doći i do uginuća kućnog ljubimca. Na ranu se nikada ne smije stavljati materijal koji onemogućuje prozračnost npr. izolir traka, najlon vrećica, šlapica za psa ili mačku koja stoji cijeli dan na šapici.

U slučaju većih povreda svakako je preporuka posjet veterinaru koji se potom odlučuje kakva obrada rane je potrebna i zahtjeva li prevenciju antibiotikom. 

 

kožne infekcijeKontaminirane rane

su rane koje su zagađene mikroorganizmima i redovito zahtijevaju sekundarno zatvaranje odnosno tehniku kod koje se koristi granulaciono tkivo. Ovakve rane redovito zahtijevaju pomoć stručne osobe a vrijeme potrebno za njihovo izlječenje je dugo 14 i više dana.

 

Specifične rane

u ovu skupinu spadaju sve one rane koje zahtijevaju posebnu pažnju jer je obrada tih rana izrazito specifična po njihovom nastanku, nastalom defektu,  nemogučnošću zaraštavanja i dr. Ove rane zahtijevaju veliku stručnost prilikom njihovog riješavanja.

 

Rekonstruktivna ( plastična ) kirurgija

Plastična kirurgija u psaTo je kirurgija kože koja zahtjeva nadomjestak defekta novim tkivom. Plastična se kirurgija može raditi iz razloga što je prilikom traume došlo do gubitka velikog komada kože, ukoliko je raznim infekcijama došlo do odumiranja velikog dijela kože, uklanjanjem novotvorevina pojavljuje se veliki nedostatak kože i dr. Za plastičnu kirurgiju potrebno je najprije mjesto defekta osloboditi od bilo kakve infekcije kako bi se potom moglo krenuti u daljnje nadomještanje kože. Ovakva kirurgija izrazito je zahtjevna i za nju je potreban duži oporavak.