Opadanje dlake (linjanje) – sezonske promjene

sezonske promjene podrazumjevaju promjene koj se događaju na dlaćnom pokrivaču psa i mačke a povezane su sa vremenskim prilikama.

Linjanje – što je to?

Linjanje je prirodni proces mijenjanja dlake u životinja. Zbiva se dva puta godišnje i to u ranu jesen i proljeće. Linjanjem se životinje rješavaju dlake koja im je bila potrebna za proteklo godišnje doba i pripremaju se za dobivanje nove, potrebne za sljedeće godišnje doba. To znači da se životinje rješavaju poddlake koja ih je štitila zimi za vrijeme niskih temperatura i dobivaju novu dlaku koja će ih štititi za vrijeme visokih ljetnih temperatura. Poddlakom se smatra gusta kratka dlaka koja je smještena između rjeđih dužih dlaka. Funkcija guste poddlake jest zadržavanje topline koju stvara koža, dok je funkcija duže dlake da se prilikom vjetra preklapa i pokriva kraću poddlaku, čime se smanjuje mogućnost miješanja hladnog zraka iz okoline i ugrijanog zraka koji se zadržava u poddlaci.

Proces linjanja

Linjanje je proces koji je ponajprije potaknut promjenama koje se događaju u okolišu u kojem boravi životinja. Primjerice, skraćuje li se svjetlosna duljina dana uz opadanje temperature zraka, životinjama će to biti jak okidač koji će započeti pripremati organizam na velike promjene, odnosno na linjanje. Više o linjanju

Intenzitet linjanja

sam intenzitet linjanja vrlo je varijabilan i ovisi o brojnim čimbenicima. Ako je riječ o zdravoj životinji koja boravi na otvorenom, a naglo je došlo do zahlađenja, vrlo je lako zamijetiti početak linjanja. Gotovo preko noći, životinji koja nije gubila veliku količinu dlake, dlaka počinje opadati i na lagani dodir poput milovanja. Životinjama dlaka može opadati i u čupovima pa na pojedinim mjestima na tijelu vidljiva su područja s kraćom, gušćom dlakom visokog sjaja koja se teško čupa. Taj je fenomen češće vidljiv u pasa koji borave samo vani. Vrlo sličan fenomen vidljiv je i u zečeva (kunića) … više na linjanje

Odbacuju li psi ili mačke staru ili bolesnu dlaku linjanjem?

Linjanje se smatra mijenjanjem zdrave dlake novom dlakom ovisno o pripremi organizma za toplije ili hladnije razdoblje. Svako odbacivanje bolesne dlake smatra se bolešću ili fazom ozdravljenja, ali nikako se ne smije poistovjetiti s linjanjem. Više

Održavanje dlačnog pokrivača

Zdravlje dlačnog pokrivača u njegovu je pravilnom održavanju, što podrazumijeva pravilan unos svih potrebnih hranjivih tvari, četkanje i uredno zdravstveno stanje životinje. Više

Linjanje utječe na cijeli organizam

Vlasnici kućnih ljubimaca trebaju znati da pojačano opadanje dlake tijekom cijele godine nije uobičajena i prirodna pojava. Više

Pojačano opadanje dlake koje nije linjanje

Moguća je nagla pojava opadanja dlake u sezoni linjanja ili kontinuirano opadanje dlake kroz cijelu godinu, no tada je riječ o patološkom procesu. Više

Uzroci pretjeranog odbacivanja dlake

su brojni, a mogu biti i posljedica bolesti. Neke od njih uzrokovane su:

– alergijama

– parazitima (buhama, ušima, grinjama)

– bolestima jetre, bubrega, štitnjače, nadbubrežne žlijezde, hormonalne bolesti

– bakterijskim i gljivičnim infekcijama

– nuspojavama pojedinih lijekova

– traumama kože koje su nastale lizanjem

– tumorima

– imunološkim bolestima

– kontaktom s nagrizajućim ili iritirajućim sredstvima

– opeklinama od sunca

– crijevnim parazitima

– deficijencijom (manjkom) nutrijenata.