Veterinarska bolnica u sklopu laboratorijska dijagnostike obavlja i pretrage na nasljednje bolesti pasa i mačaka

1) nasljedne bolesti u psa:

BRAHIURIJA, MULTIFOKALNA RETINALNA DISPLAZIJA TIP 1, CLAD, ANOMALIJA OKA KOD KOLIJA (CEA), CORD1-PRA, CORD2-PRA, CRD-PRA, CISTINURIJA, DEGENERATIVNA MIJELOPATIJA, EXCERCISE INDUCED COLLAPSE, DEFICIJENCIJA FAKTORA VII, NASLJEDNA NEFROPATIJA, FUKOZIDOZA, GANGLIOZIDOZA TIPA GM1, BOLEST „STAKLENIH KOSTIJU“, CIKLIČNA NEUTROPENIJA, HEMOFILIJA B, NASLJEDNA KATARAKTA, HIPERURIKOZURIJA I HIPERURICEMIJA, KRABBEOVA BOLEST, WILSONOVA BOLEST, L-2-HIDROKSIGLUTARNA ACIDURIJA, MALIGNA HIPERTERMIJA, MUKOPOLISAHARIDOZA TIP VII, MIŠIĆNA DISTROFIJA, MIOPATIJA, POREMEĆAJ MIOSTATINA KOD BULLY WHIPPETTA, MYOTONIA CONGENITA, NOĆNA SLJEPOĆA, NARKOLEPSIJA, NEURONSKA CEROIDNA LIPOFUSCINOZA, RETINALNA DISPLAZIJA, NEDOSTATAK FOSFOFRUKTOKINAZE, PRIMARNA EKTOPIJA LEĆE, PROGRESIVNA ATROFIJA RETINE, PROGRESIVNA ATROFIJA RETINE NA PRCD-LOCUS, NEDOSTATAK PIRUVAT KINAZE, TEŠKA KOMBINIRANA IMUNODEFICIJENCIJA, TRAPPED NEUTROPHIL SYNDROME, VON WILLEBRANDOVA BOLEST TIP 1, VON WILLEBRANDOVA BOLEST TIP 2, VON WILLEBRANDOVA BOLEST TIP 3.

2) nasljedne bolesti u mačke:

GANGLIOZIDOZA TIPA GM1, GANGLIOZIDOZA TIPA GM2, BOLEST SKLADIŠTENJA GLIKOGENA, HIPERTROFIČNA KARDIOMIOPATIJA, NEDOSTATAK PIRUVAT-KINAZE, POLICISTIČNO OBOLJENJE BUBREGA, PROGRESIVNA ATROFIJA RETINE NA PRCD-LOCUS, SPINALNA MIŠIĆNA ATROFIJA.