Serološka pretraga krvi podrazumjeva testiranje seruma na prisutnost i količinu specifičnih protutijela na pojedine vrste uzročnika različitih bolesti.

Serološka pretraga može se podijeliti na pretragu:

bakterijskih bolesti

parazitarnih bolesti

virusnih bolesti

S obzirom na specifičnost antitijela u pojedinih vrsta životinja podijelili smo pretrage na:

1) serološka dijagnostika u mačaka:

ANTITIJELA NA ANAPLASMU PHAGOCYTOPHILUM, ANTITIJELA NA BARTONELLA HENSELAE, ANTITIJELA NA CALICIVIRUS I VIRUS HERPESA, ANTITIJELA NA CHLAMYDOPHILU, ANTITIJELA NA FCOV (FIP, MAČJI KORONAVIRUS), ANTIGEN TEST NA FELV (VIRUS MAČJE LEUKEMIJE ), ANTITIJELA NA FIV (VIRUS MAČJE IMUNODEFICIJENCIJE, ANTITIJELA NA FIV (WESTERN BLOT METODA), ANTITIJELA NA LEISHSMANIU (INDIREKTNA IMUNOFLUORESCENCIJA),ANTITIJELA NA VIRUS PANLEUKOPENIJE, ANTITIJELA IGM, IGG NA TOXOPLASMU GONDII

2) serološka dijagnostika u pasa:

BRAHIURIJA, MULTIFOKALNA RETINALNA DISPLAZIJA TIP 1, CLAD, ANOMALIJA OKA KOD KOLIJA (CEA), CORD1-PRA, CORD2-PRA, CRD-PRA, CISTINURIJA, DEGENERATIVNA MIJELOPATIJA, EXCERCISE INDUCED COLLAPSE, DEFICIJENCIJA FAKTORA VII, NASLJEDNA NEFROPATIJA, FUKOZIDOZA, GANGLIOZIDOZA TIPA GM1, BOLEST „STAKLENIH KOSTIJU“, CIKLIČNA NEUTROPENIJA, HEMOFILIJA B, NASLJEDNA KATARAKTA, HIPERURIKOZURIJA I HIPERURICEMIJA, KRABBEOVA BOLEST, WILSONOVA BOLEST, L-2-HIDROKSIGLUTARNA ACIDURIJA, MALIGNA HIPERTERMIJA, MUKOPOLISAHARIDOZA TIP VII, MIŠIĆNA DISTROFIJA, MIOPATIJA, POREMEĆAJ MIOSTATINA KOD BULLY WHIPPETTA, MYOTONIA CONGENITA, NOĆNA SLJEPOĆA, NARKOLEPSIJA, NEURONSKA CEROIDNA LIPOFUSCINOZA, RETINALNA DISPLAZIJA, NEDOSTATAK FOSFOFRUKTOKINAZE, PRIMARNA EKTOPIJA LEĆE, PROGRESIVNA ATROFIJA RETINE, PROGRESIVNA ATROFIJA RETINE NA PRCD-LOCUS, NEDOSTATAK PIRUVAT KINAZE, TEŠKA KOMBINIRANA IMUNODEFICIJENCIJA, TRAPPED NEUTROPHIL SYNDROME, VON WILLEBRANDOVA BOLEST TIP 1, VON WILLEBRANDOVA BOLEST TIP 2, VON WILLEBRANDOVA BOLEST TIP 3.

3) serološka dijagnostika kod ptica:

Antitijela na ptičji Bornavirus ( kofaktor neuropatijske dilatacije želuca ), antitijela na Chlamydophilu, antitijela na virus herpesa, antitijela na mikobakterije, antitijela na paramiksovirus

4) serološka dijagnostika kod gmazova

Antitijela na virus herpesa ( kopnene kornjače ), antitijela na paramiksovirus ( zmija ), antitijela na ranavirus ( kornjača, vodozemci, zmija )

5) direktni dokaz uzročnika

Antigen Dirofilarije immitis, antigen mikrofilarije ( Knottov test, određivanje gustoće, tipizacija ),