Toksikološke pretrage rade se redovito u svrhu dokazivanja otrovanja kućnog ljubimca na kumarin popularno zvanog otrov za štakore.