u Veterinarskoj ambulanti

koja je dio odjela veterinarske bolnice, provode se sva zaštitna cijepljenja: pasa, mačaka, kunića i tvorova.

Cijepljenje psa:

vakcinacija psa i mačkeCijepljenje psa je preventivna mjera kojom se psi štite kako ne bi oboljeli od pojedinih zaraznih bolesti. Posebno se treba obratiti pažnja na pse koji su svakodnevno u izravnom ili neizravnom  kontaktu ( park u gradu ) sa većim brojem drugih pasa ili njihovim izlučevinama. Također, trebalo bi voditi brigu da je pas unaprijed zaštićen cjepivima ukoliko se kreće na put ( stres- oslabljen imunitet ) ili ukoliko ga se dovodi na mjesto na kojem boravi veliki broj pasa ( izložbe,hoteli za pse… ).

Najčešće bolesti protiv koji se cijepe psi su:

bjesnoća, štenećak, parvovirus, leptospiroza, zarazni hepatitis i corona.

Postoje brojni proizvođači cjepiva pa tako i nazivi cjepiva na tržištu.

Kod nas se za cijepljenje protiv bjesnoće najčešće koriste sljedeća cjepiva: Rabikal, Rabisin i Nobivak rabies.

Cijena cijepljenja pasa protiv bjesnoće određena je pravilnikom i jednaka je za cijelu RH.

Za cijepljenje zaraznih bolesti u pasa se najčešće koriste sljedeća cjepiva: Vangvard, Tetradog, Eurican i caniffa.

Bjesnoća spada u zakonski obavezna cjepiva za pse, što znači da je svaki vlasnik dužan svog psa cijepiti do 3. mjeseca starosti. Također imunizaciju protiv bjesnoće vlasnici su dužni obnavljati jedan put unutar 12 mjeseci.

Cijepljenje protiv zaraznih bolesti nije zakonski regulirano, međutim svakako se savjetuje odgovornim vlasnicima da svoje ljubimce zaštite na vrijeme.

Cijena cijepljenja pasa protiv zaraznih bolesti nije određena pravilnikom  i cijena varira od veterinarske ambulante do veterinarske ambulante.

 Cijepljenje mačaka:

cijepljenje mačaka

Najčešće bolesti protiv kojih se cijepe mačke:

zarazni rinotraheitis, kalicivirus, panleukopenija mačaka, leukemija, bjesnoća.

Cijepljenje mačaka protiv bjesnoće je također regulirano zakonom. Mačke koje borave unutar granica RH nisu zakonski obavezne cijepiti se protiv bjesnoće iako se savjetuje onima koji puštaju svoje mačke izvan zatvorenog prostora. Svi koji putuju sa mačkom izvan granica RH dužni su mačku cijepiti bjesnoću i to najkasnije za vrijeme potrebno za stjecanje imuniteta prije puta. Neke zemlje traže i provjeru antitijela na bjesnoću.

Cjepiva koja se koriste za cijepljenje mačka protiv bjesnoće su: Rabikal, Rabisin i Nobivak rabies.

Cijena cijepljenja mačaka protiv bjesnoće nije određena zakonom  i cijena varira od veterinarske ambulante do veterinarske ambulante.

Cijepljenje mačaka protiv zaraznih bolesti nije regulirano zakonom ali opet preporuča se vlasnicima koji imaju više mačaka, čije mačke su u kontaktu sa drugim mačkama, ukoliko se putuje sa mačkom.

Najčešće korištena cjepiva za zarazne bolesti su: Felocell, Tricat, Leucorifelin i Leukocell 2.

Cijena cijepljenja mačaka protiv bjesnoće nije određena zakonom i cijena varira od veterinarske ambulante do veterinarske ambulante.

Cijepljenje kunića

Kunići se cijepe protiv miksomatoze, bolesti koje prenose insekti. Najčešće se koristi cjepivo: dervaximyxio.

Cijepljenje tvorova

Cijepljenje američkog domaćeg tvora određeno je zakonom. Ukoliko tvorovi borave samo na pdrućju RH nisu su dužni cjepiti. Međutim, vlasnici su dužni cijepiti tvora protiv bjesnoće ukoliko putuje sa njim izvan granica RH.