Hematologija:

Krvna slika: leukociti, eritrociti, hemoglobin, hematokrit, parametri eritrocita MCV, MCH i MCHC,trombociti,DKS (diferencijalna krvna slika)- segmentirani, štapićasti, eozinofilni i bazofilni granulociti, limfociti, monociti, patološke stanice
 Ostalo:
retikulociti, krvne grupe u pasa i mačaka, paraziti u krvi, PTV, Quickov test, TV, fibrinogen, von-Willebrandov faktor, faktor VIII
Biokemijska pretraga krvi:
AST,ALT, Urea, Crea, LDH, CK, Hb, GGT, TG, LDH; GLU, CHOL, UA, ALP, GLDH, amilaza, lipaza, ukupni bilirubin, direktni bilirubin, indirektni bilirubin, albumin, kolesterol, trigliceridi, ukupne bjelančevine, omjer albumina i globulina, glukoza, fruktozamin, TLI, CH, ceruloplazmin, cistatin C, fruktozamin, žučne kiseline (natašte, stimulacijski test), haptoglobin, mokraćna kiselina, troponin I, troponin T
Pretraga elektrolita i elemenata u tragovima:
Ca, Cl, K, Mg, Na, PO4, kobalt, jod, željezo, bakar, selen, cink.

Pretraga na teške metale:

Arsen, olovo, kadmij, talij, živa
 Endokrinologija: 
T4 ukupni, T4 slobodni, T4 slobodni dijaliziran, TSH (pas,mačka), Tireoglobulin- AK (pas), TRH- stimulacijski test (pas), ACTH, ACTH stimulacijski test, kortizol, dexametazon- supresijski test, omjer kortizola i kreatinina, LH, estradiol, progesteron, relaksin, testosteron, hCG stimulacijski test, ANP, BNP, inzulin, parathormon, eritropoetin, hormon rasta.
Serološka dijagnostika u psa: 
antitijela na Adenovirus (HCC), antitijela na Anaplasmu phagocytophilum, antitijela na Aspergilus, antitijela na Babesiu canis, antitijela na Babesiu gibsoni IgG i IgM antitijela na Borreliu burgdorferi,IgG antitijela na Borreliu burgdorferi- Western blot, IgM antitijela na Borreliu burgdorferi- Western blot antitijela na Brucellu canis, antitijela na Chlamydophilu,  antitijela na Ehrlichiu canis, antitijela na FSME virus antitijela na virus herpesa antitijela na Leishsmaniu (indirektna imunofluorescencija),antitijela na Leishsmaniu (ELISA metoda), antitijela na Leptospiru spp. antitijela na Neospora caninum, antitijela na parainfluenzu, antitijela na parvovirus, antitijela na sarkoptes, antitijela na štenećak, antitijela na bjesnoću antitijela IgM, IgG na Toxoplasmu gondii antitijela na Trypanosoma evansi
Sreološka dijagnostika u mačaka:
antitijela na Anaplasmu phagocytophilum, antitijela na Bartonella henselae, antitijela na Calicivirus i virus herpesa, antitijela na Chlamydophilu, antitijela na FCoV (FIP, mačji koronavirus), antigen test na FeLV (virus mačje leukemije ), antitijela na FIV (virus mačje imunodeficijencije, antitijela na FIV (Western blot metoda), antitijela na Leishsmaniu (indirektna imunofluorescencija),antitijela na virus panleukopenije, antitijela IgM, IgG na Toxoplasmu gondii
Utvrđivanje nasljednih bolesti u psa:
Brahiurija, multifokalna retinalna displazija tip 1, CLAD, anomalija oka kod kolija (CEA), Cord1-PRA, CORD2-PRA, CRD-PRA, cistinurija, degenerativna mijelopatija, excercise induced collapse, deficijencija faktora VII, nasljedna nefropatija, fukozidoza, gangliozidoza tipa GM1, bolest „staklenih kostiju“, ciklična neutropenija, hemofilija B, nasljedna katarakta, hiperurikozurija i hiperuricemija, Krabbeova bolest, Wilsonova bolest, L-2-hidroksiglutarna acidurija, maligna hipertermija, mukopolisaharidoza tip VII, mišićna distrofija, miopatija, poremećaj miostatina kod bully whippetta, myotonia congenita, noćna sljepoća, narkolepsija, neuronska ceroidna lipofuscinoza, retinalna displazija, nedostatak fosfofruktokinaze, primarna ektopija leće, progresivna atrofija retine, progresivna atrofija retine na prcd-Locus, nedostatak piruvat kinaze, teška kombinirana imunodeficijencija, trapped neutrophil syndrome, von Willebrandova bolest tip 1, von Willebrandova bolest tip 2, von Willebrandova bolest tip 3.
Utvrđivanje nasljednih bolesti u mačaka:
Gangliozidoza tipa GM1, Gangliozidoza tipa GM2, bolest skladištenja glikogena, hipertrofična kardiomiopatija, nedostatak piruvat-kinaze, policistično oboljenje bubrega, progresivna atrofija retine na prcd-Locus, spinalna mišićna atrofija.
Utvrđivanje osobina u pasa:
Smeđa boja krzna, žuta boja krzna, limunžuta boja krzna, svijetlija boja krzna od uobičajnog, boja, 2. osobina, dužina dlake, utvrđivanje pasmine.
Utvrđivanje osobina u mačaka:
Boja krzna, svjetlija boja krzna od uobičajnog, dužina dlake, krvna grupa-genetski.

Utvrđivanje podrijetla:

Utvrđivanje podrijetla, utvrđivanje indentiteta.
Toksikološke pretrage:
Dokazivanje otrovanja, kumarin.
Vitamini:
Vitamin A, vitamin D3, vitamin E, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12, vitamin H, folna kiselina.
Alergološki testovi:
Pojedini alergeni (Dermatophagoides farinae (kućna grinja), Dermatophagoides pteronyssinus (kućna grinja), Tyrophagus (grinja), Lepidoglyphus (grinja), Acarus (grinja), Aspergilus (plijesan), Penicillium (plijesan), Cladosporium (plijesan), Alternaria (plijesan), mješavina trava*, raž, divlji pelin, trputac, joha, breza, lijeska, slina buhe.
*pirika, lisičji rep, francuski ljulj, stoklas, livadna vlasulja, engleski ljulj, mačji repak,medunika, troskot, mirisavka, klupčasta oštrica
Testiranje alergena na hranu kod mačaka (IgG/IgM)
Mikrobiologija
antibiogram ( određivanje najdjelotvornijeg antibiotika)
pretraga wood-om
Pretraga mokraće
pretraga sedimenta
kemijska pretraga (opća i vrste taloga)
dijagnostika kristala i vrste kristala ( prevencija stvaranja mokračnih kamenca)
dijagnostika vrste kamenca
Koprološka dijagnostika
parazitološka
pretraga krvi u stolici
probavljivost hrane u crijevu
Mikroskopska dijagnostika
pretraga skarifikata, punktata, sekreta, razmaza, iscjetka:
nativno
viseća kap
metoda pa Gramu
metoda po Giemsi
metoda po Papenheim-u
metoda po May-Grunwald-u
metoda po Gramu
metoda Sudan black
metoda Fuksin
 Dijagnostka bolesti oka
oftlmoskopija
mjerenje očnog tlaka
pretraga rožnice fluorescinom
bris rožnice
dijagnostika Goblet stanica
dijagnostika mononuklearnih stanoica
Rendgenologija
nativna
kontrastna pretraga probavnog sustava
mijelografija
cistografija
UZV dijagnostika