Loading Now
×

Sudsko vještaćenje

Sudski vještak
Što je sudski vještak? Već sam naziv govori da se radi o osobi čiji je posao vezan za rad suda (sudski), da se radi o osobi koja je vješta u nečemu (vještak ili forenzičar) te da se to odnosi na osobu koja to može raditi.

Sudski vještaci i Stalni sudski vještaci
Sudski vještak je osoba vješta u radu kojim se svakodnevno bavi pa je sud za svoju potrebu imenuje da bude vještak za određeni spor koji je u tijeku. Sud nastoji izabrati osobu čiji je rad najbliži problematici za koju mu je vještak potreban. U veterinarskoj medicini će npr. sud u sporu vezanom za maltretiranje psa, odrediti vještaka najčešće doktora veterinarske medicine (DVM) iz područja interne ili iz područja patologije, zoohigijene i dr. ali može izabrati osobu van veterinarske struke za koju smatra da će mu biti od pomoći (farmaceuta, psihologa i dr.). 

Stalni sudski vještaci uz pravo na titulu „Stalni sudski vještak“ imaju i naziv ili vrstu djelatnosti za koju su experti. U veterinarskoj medicini to može biti npr.: „veterinarska medicina“ ili „veterinarska medicina – područje peradarstva“ ili samo „peradarstvo“. Područje vještačenja kandidat odabire po svojoj osobnoj procjeni znanja – vještine u kojoj je vješt, a nakon prođene obuke iz vještačenja i imenovanja, njegova se uspješnost prati i određuje ponovnim reizborom ili nereizborom, čime on gubi pravo na titulu Stalnog sudskog vještaka. U interesu je svakog stalnog sudskog vještaka, da je njegovo vještaćenje toliko točno i kvalitetno da ga sud i stranke u sporu prihvate odnosno da je neoborivo. Ova vještina kao i broj vještaćenja uvjetuju ponovni reizbor.

Stalnog sudskog vještaka može angažirati sud kao i svaka pravna i fizička osoba i to neposredno nakon događaja, prije obraćanja sudu ili bilo kada u tijeku sudskog procesa.

Čemu služe vještaci
U sudskom sporu sud ne može pravilno presuditi u koliko ne zna činjenice koje su dovele do nečega, bile uzrokom nečega ili kolika je šteta učinjena nekom radnjom ili neradnjom.

U praksi se, stoga vrlo često u obrazloženjima sudskih presuda javljaju navodi kao : „sud u cjelosti prihvaća nalaz i mišljenje vještaka kao stručno, potpuno i objektivno“.

Dobar vještak će svaki slučaj razmatrati detaljno, provjeravati sve dostupne mu činjenice i istom kada je siguran u redoslijed i način zbivanja utvrditi što se zaista dogodilo i koje su posljedice ili šteta toga.

Veterinarska medicina je specifično područje iz razloga što sud s jedne strane razmatra nanesenu štetu vlasništvu ( svaka životinja je pravno gledano vlasništvo), a s druge strane i štetu ( nepotrebna bol, maltretiranje) „stvari“ kojoj se to dogodilo. Vještačenje će sudu omogučiti razumijevanje štete nanesene životinji, posljedice te štete za životinju i vlasnika te mu obrazložiti stvarne činjenice događaja a time i mogućnost pravednost presude.

Primjer vještačenja iz veterinarske medicine
Svako vještačenje i suđenje pa tako one i iz područja u kojem su uključene životinje ovisi o točnosti i broju podataka kojima raspolaže vještak i sud. U području suđenja i vještačenja, kada je nanesena šteta stvari ( ne zaboravimo da su pravno životinje stvari ), stvar u predmetu ne može izricati na suđenju svoje impresije, opisati događaj ili redoslijed zbivanja. Radi se i o živom biću koje podlježe promjenama u vremenskom razdoblju od trenutka događaja do trenutka suđenja, što vještačenja vezana uz životinje čine posebno kompleksnima a sudu otežavaju pravednost presude. Evo primjera vještaćenja istog događaja:

Događaj:
Tijekom šetnje s psom kroz šumu, vlasniku bude nastreljen pas. Pozvana je policija na uvid i sastavljen je zapisnik u kojem je utvrđen počinitelj. Nastreljen pas je, radi obilnog krvarenja, odvezen u najbližu veterinarsku ambulantu. U tijeku pružanja pomoći nastradalom psu, pas ugiba. Vlasnici u tuzi plaćaju račun za intervenciju a svog ljubimca pokapaju u svom vrtu. Gledajući svakodnevno u humak, shvate da žele kazniti počinitelja,  pa s podacima iz zapisnika podižu tužbu na sudu. Pravno, pas je vlasništvo i sud odlučuje o nastaloj šteti kao šteti na vlasništvu, no sud ne može znati koliko vrijedi nastala šteta te angažira vještaka. Za pomoć se obraća vještaku na slijedeći način:

Primjer 1.
Sud angažira vještaka na način da traži od vještaka procjenu štete, kućnog ljubimca, vlasnika DD koji je bio u šetnji sa kćerkom vlasnika (prema policijskom zapisniku).

Vještaćenje 1:
Vještak utvrđuje da se radi o psu ( zapisnik), retriver, star oko 8 godina, kućni ljubimac. Vještak utvrđuje da ne može znati da li se zaista radilo o psu kojeg je vlasnik DD te radi toga ne može izraditi procjenu štete psa vlasnika DD.

Primjer 2.
Sud angažira vještaka na način da vještak procjeni da li je pas uginuo od toga što je nastreljen, čime je počinjena šteta te procjenu štete.

Vještaćenje 2:
Vještak utvrđuje da isto nije moguće utvrditi radi toga što za utvrđivanje razloga uginuća ne postoje vjerodostojni podaci.

Primjer 3.
Sud angažira vještaka na način da je potrebno utvrditi da li je osoba u pratnji psa bila ugrožena kod stradavanja psa, odnosno mogla i sama nastradati od pušćanog hitca.

Vještaćenje 3:
Vještak utvrđuje da isto nije moguće utvrditi iz razloga što za isto ne postoje vjerodostojni podaci o načinu ranjavanja psa

Primjer 4.
Sud angažira vještaka da procjeni nastalu štetu na način da je stradao retriver, čistokrvni, sa odličnim ocjenama na kinološkim smotrama i vrijedan kao rasplodno grlo, uzimajući u obzir priložene dokumente o vrijednosti psa ( internacionalna knjižica i ocjene sa smotri).

Vještaćenje 4:
Vještak utvrđuje da ne može znati da li se priloženi dokumenti zaista odnose na stradalog psa.

Primjer 5.

vaga3 Sudsko vještaćenje

Sud angažira vještaka na način da je potrebno utvrditi da li je kod ranjavanja pas patio u smislu da li je ozljeda bila takva da je pas bio u svjesnom stanju do uginuća i rad toga trpio dodatnu bol.

Vještaćenje 5:
Vještak utvrđuje da ne može znati da li je pas trpio dodatne bolove jer za utvrđivanje istog ne postoje vjerodostojni podaci.

ZAKLJUČAK 1.

sud ne zna o kojem se psu uopće radilo odnosno da li je tužitelj stvarno pretrpio štetu na svojoj stvari

sud ne zna da li je tuženi kriv za nastalu štetu

sud ne zna da li je netko bio ugrožen radnjom tuženog

sud ne zna vrijednost stvari koje više nema

sud ne zna  koji članak Zakona o dobrobiti životinja može koristiti

i konačno……………………..:

Sud i uz najbolju volju nema zakonske mogućnosti na bilo koji način donjeti pozitivo rješenje na tužbu oštećenog vlasnika psa.

…………………….…………………………………………………………………………………………………..

Promotrimo isti slučaj uz angažiranje vještaka neposredno nakon događaja (istovremeno s pozivom policiji) ili spletom okolnosti u kojima postoje vjerodostojni podaci. Svi zahtjevi suda prema vještaku su redom isti:

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Vještaćenje 1a:
Vještak procjenjuje da se radi o čistokrvnom psu, njegovanom i u dobroj kondiciji, zdravom,  starom 8 godina, kućnom ljubimcu od vlasnika DD, te procjenjuje da je nastala šteta u visini od …….. eur

Vještaćenje 2a:
Vještak procjenjuje da pas nije uginuo radi nastrjela.

Vještaćenje 3a:
Vještak traži interdisciplinarno vještačenje. Njime je utvrđeno da je vlasnik bio u neposrednoj opasnosti po život, odnosno ugrožen.

Vještaćenje 4a:
Vještak utvrđuje da se zaista radi o psu dodatnih kvaliteta te utvrđuje da se radi o dodatnoj šteti u iznosu od ……….eur

Vještaćenje 5a:
Vještak utvrđuje da je pas zadobio ranu na mjestu koja izaziva dugotrajnu i jaku bol.

ZAKLJUČAK 1a
Sud raspolaže sa činjenicama:

Radi se o psu, čistokrvnom, vlasnika DD. Procijenjena vrijednost otuđenog vlasništva iznosi ……eur

Za štetu na vlasništvu djelomičnu (inicijalnu) odgovornost snosi tuženi.

Tuženi je svojom radnjom ugrozio život druge osobe

Učinjena šteta ima dodatnu vrijednost radi visoke kvalitete psa

Pas je trpio nepotrebnu, jaku i dugotrajnu bol.

i konačno……………………..:

Sud može na osnovi utvrđenog donjeti presudu koja glasi ……….

Kada i kako se angažira sudski vještak

Najsigurnije je da sudski vještak u vrijeme neposredno nakon događaja bude na licu mjesta kako bi sam stručno mogao osigurati podatke o događaju. Međutim, u praksi je češći slučaj da se sudski vještak angažira naknadno, često i nakon više godina od dana događaja. U takvom slučaju, vještak, po svom nahođenju i umjeću prikuplja – ispituje – traži u okviru svojih ovlasti, potrebne mu činjenice.

Naknada vještacima

Vještak za svoj rad ima pravo na naknadu. Ona je određena utrošenim angažmanom. Što vještak raspolaže sa više vjerodostojnih podataka, utrošak njegovog angažmana je manji a time i njegova naknada.

Naknadu plaća pravna ili fizička osoba koja je za svoje potrebe pozvala i koristila vještaka.

Naknada po jednom vještaćenju kreće se od 13,27 eur na više

Prezime  i ime: Obradović Jasna

Akademska titula:  Doctor medicinskih znanosti područje veterina

Zvanje: Viši znanstveni suradnik

Adresa: 10410 Velika Gorica, Gradići, V. Nazora 3

Telefon: 098/231056

Telefax: 01/3024765

e-mail adresa: jobradovic@yahoo.com

Područje rada (struka): Veterinarska medicina

Curriculum vitae, specijalnosti

 Diplomirala veterinu 1972. g U statusu znanstvenog asistenta na Veterinarskom fakultetu do 1978. a zatim na Institutu Ruđer Bošković ( Voditelj grupe za ekologiju obalnih sistema, Voditelj grupe za biocenološka istraživanja, te voditelj više raznih znanstvenih projekata ), objavljenih preko 200 znanstvenih i stručnih radova u inozemnim i domaćim časopisima i knjigama.  !991.g. stručni savjetnik Ministarstva pomorstva te kao član radnih grupa Vlade RH ( Expert za razvoj obalne zone / UNESCO-IOC, Expert-koordinator za međunarodnu suradnju, Sporazum o ribolovu slovenskih ribara u teritorijalnim vodama RH, FAR program) izrada zakona i podzakonskih propisa (autor izdanja Zbirka zakona iz ribarstva). 1994.g. osnivanje poduzeće otvaranje veterinarske ambulante i obavlja veterinarsku praksu..

Stručna sprema: Viši znanstveni suradnik veterinarske medicine

Puni naziv škole/fakulteta: Veterinarski fakultet Sveučilište u Zagrebu

Stručno iskustvo

 Temeljno znanstveno:

Bakteriologija, histologija, histokemija

histologija i histokemija ( Doktorat medicinskih znanosti – područje veterina),

zdravstvena zaštita životinja (Licenca)

veterinarska inspekcija (Uvjerenje),

nutricionizam (Scientific Certificat Hill’s Pet Nutration),

neurologija (Certificat P&G-IAMS),

rad na računalu (Uvjerenje ZIC)

ribarstvo

bolesti riba (Magisterij znanosti ), ekologija i zaštita jadranskih vrsta, privredni ribolov

Poznavanje stranih jezika

 engleski, njemački, ruski, slovenski