27/08/2019 | Posted in Blog | By

Najveći broj upita naših klijenata upravo proizlazi iz gore navedenih simproma. Svi oni jesu simptomi vezani za kožna oboljenja ali nažalost najčešće se povezuju sa alergijama, problemima analnih žlijezdi ili zimskim grijanjem. No doista, samo 5% kožnih oboljenja vezano je za te 3 dijagnoze dok sve ostalo ostaje samo čisti promašaj.

opadanje dlake

gubitak dlake, lizanje, linjanje

svrbež, perutanje

Ako krenemo od pretpostavke da je koža najveći organ njihovog tijela i kao takav stalno u balansu sa okolinom ( infektima, toksinima i ozljedama ) lako se može i povezati da bilo koji disbalans u organizmu brzo dovodi u pitanje zdravstveno stanje kože. Veterinarska dermatologija danas zauzima jedno od vodećih mjesta u problemu zdravstvenog stanja pasa i mačaka pa se sukladno tome treba i obratiti velika pažnja prilikom postavljanja dijagnoze kao i načinu liječenja. Veterinarska bolnica je u nazad 10 godina razvila metodu liječnja podizanjem bioloških potencijala. Razlog tome je što smo u velikom broju slučajeva primili pacijente koji su se godinama mučili sa kožnim oboljenjem i kod kojih je uslijed dužine oboljenja i korištenja brojnih lijekova bilo nemoguće ustanoviti što je bio primarni razlog nastanka poremećaja. Ovom metodom liječenja provodi se detoksikacija organizma, jačanje njihovog općeg zdravstvenog stanja a samim time dolazi i do podizanja bioloških potencijala odnosno aktiviranje njihovih vlastitih snaga obrane te u konačnici i do izlječenja.

Iz svega navedenog, usudimo se reći, da je ljepota dlačnog pokrivača nasih pasa i mačaka, odraz njihovog općeg zdravstvnog stanja.

svrbež u psa