Loading Now
×

Usluge

Veterinarska bolnica u sklopu svog rada pruža kroz svoje veterinarske ambulante brojne usluge.

Veterinarske usluge podijeljene su u nekoliko grana a najzastupljenije su: dermatologija, kirurgija, laboratorijska dijagnostika, kardiologija, stomatologija, preventivna zaštita – cijepljenje, sudsko vještačenje, ultrazvučna dijagnostika, rendgenološka dijagnostika, kozmetika i ostalo.

Veterinarska bolnica također u sklopu svojih usluga pruža i mogućnost stacionarnog liječenja životinja. Stacionarno liječenje životinja podijeljeno je u dnevnu bolnicu koja je potrebna u slučaju težih bolesti i težih operativnih zahvata dok poludnevna bolnica pruža uslugu ostavljanja kućnog ljubimca za vrijeme primanja terapije tijekom dana. Oba stacionarna liječenja kućnih ljubimaca odlično su prepoznata od strane vlasnika iz razloga što se pacijent ostavlja pod stručnim nadzorom ili za vrijeme teških bolesti ili za vrijeme primanja terapije.